Run by people,
driven by technology.

The world’s first consultancy firm without an office

Wij zijn erg trots om BELEAP aan u te introduceren, een consultancy bedrijf gerund door mensen, gedreven door technologie. Met een onafhankelijke “League of Extra Attentive Professionals” biedt BELEAP consultancy diensten en executiekracht voor al uw transformatie- en prestatievraagstukken.  Als “one-stop-expert-shop” vergroten wij uw veerkracht, verbeteren uw succesratio en versterken uw potentieel.

Missie

BELEAP’s missie is om te dienen met een inclusieve en attente benadering, waarbij wij ons richten op verdiensten in tegenstelling tot misplaatste criteria en statistieken. Als vormgevers van de toekomst, ontmantelen wij de muren van zelfopgelegde beperkingen. Met een verscheidenheid aan perspectieven, bieden wij innovatieve inzichten en oplossingen.

Wij ontgrendelen uw volledige potentieel door het menselijke vermogen te combineren met technologie en de mensen om ons heen in staat te stellen om verder te gaan dan de status-quo.

Onze doelen

Optimaliseren van uw verdiencapaciteit

 • Continue blootstelling aan alle beschikbare projecten
 • Focus op competenties, waarden en persoonlijkheid in tegenstelling tot misplaatste criteria en statistieken
 • Meer te bieden dan de standaard perspectieven op uw uitdagingen

Versterken van uw ondernemerschap

 • Lancering van digitale oplossingen, beschikbaar voor iedereen
 • Belonen van betrokkenheid en participatie
 • Bieden van value-based pricing

Wij bieden veerkracht voor wat de toekomst ook zal brengen

 • Een one-stop-expert-shop voor zowel klanten, als professionals
 • Verbeteren van uw besluitvormingsproces door transparantie van voorgerekende succesratios
 • Stimuleren van interactie en betrokkenheid tussen onze klanten en professionals

Onze focus

Een one-stop-expert-shop voor al uw uitdagingen! Try us.

Wij zijn daar waar wij nodig zijn. Ons onderzoek toont aan dat de volgende sectoren het komende decennium een aanzienlijke transformatie zullen blijven ondergaan:

 • Financiële instellingen & verzekeraars
 • Overheidsinstanties, onderwijs & gezondheidszorg
 • Professionele dienstverleners

Oprichters

“Het beste uit jezelf halen gaat niet over concurreren met anderen. Het gaat over het afbreken van je zelfopgelegde beperkingen."

Mohamed Khaoiri

“Duurzame impact en een succesvolle transitie vereist inclusieve betrokkenheid van alle belanghebbenden. Je kunt de Olympische Spelen niet winnen in je eentje, of met een deels betrokken team.”

Hüseyin Tekin

Wilt u meer weten

Sta niet aan de zijlijn! Raak betrokken en registreer u als professional of als klant.

I am a

Wij geven om de toekomst en steunen de VN-duurzaamheidsdoelen:

support@beleap.com
EN